• Veľká – výška: 190cm, počet 4ks
  • Malá – výška: 110cm, počet 4ks
  • Možnosť dekorovania, látkou, kvetmi